کاشت مو و کاشت ابرو

لیزر الکساندرایت

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;همیشه موهای زائد برای افراد آزار دهنده بوده و معمولا افراد با شیوه های سنتی و منسوخ شده مانند اپیلاسیون و سایر روش ها با رشد آن ها مقابله می کردند و معمولا روش های قدیمی موقتی بوده و فرد مجددا شاهد رشد موهای زائد خود است.در اینجا قصد داریم یکی از روش های نوین و کارآمد مبارزه با موهای زائد بدن به نام&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/laser-hair-removal/laser-hair-removal-with-alexandria-laser-device/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/laser-hair-removal/laser-hair-removal-with-alexandria-laser-device/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;&lt;strong&gt;لیزر الکساندرایت&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;را بررسی کنیم.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/laser-hair-removal/laser-hair-removal-with-alexandria-laser-device/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/laser-hair-removal/laser-hair-removal-with-alexandria-laser-device/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;لیزر الکساندرایت&lt;/a&gt;&amp;nbsp;با تحت تاثیرقرار دادن موهای زائد توسط پرتوهای خود&amp;nbsp;به راحتی&amp;nbsp;آنها&amp;nbsp;را از بین می برد.لازم به زکر است که پرتوهای لیزر الکساندرایت قابل استفاده برای هر توع پوست می باشد و یکی از متداول ترین زوش مبارزه با موهای زائد است،اکثر کلینیک های زیبایی برای رفع موهای زائد بدن از این روش استفاده می کنند،این روش&amp;nbsp;موجب&amp;nbsp;ایجاد نتیجه مطلوب در مدت زمان کوتاه می شود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;لیزر الکساندرایت قابل استفاده در نواحی مختلف بدن از جمله :&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #008000;&quot; style=&quot;color: rgb(0, 128, 0);&quot;&gt;زیر بقل&lt;/span&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #008000;&quot; style=&quot;color: rgb(0, 128, 0);&quot;&gt;پا&lt;/span&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #008000;&quot; style=&quot;color: rgb(0, 128, 0);&quot;&gt;قفسه سینه&lt;/span&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #008000;&quot; style=&quot;color: rgb(0, 128, 0);&quot;&gt;بیکینی&lt;/span&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #008000;&quot; style=&quot;color: rgb(0, 128, 0);&quot;&gt;خط ریش&lt;/span&gt;&amp;nbsp;و&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #008000;&quot; style=&quot;color: rgb(0, 128, 0);&quot;&gt;پشت&lt;/span&gt;&amp;nbsp; می باشد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;alignnone&quot; src=&quot;http://clinicrazi.ir/wp-content/uploads/leyzermo.jpg&quot; alt=&quot;لیزر الکساندرایت&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;517&quot; data-mce-src=&quot;http://clinicrazi.ir/wp-content/uploads/leyzermo.jpg&quot; style=&quot;height: auto; max-width: calc(100% - 14px); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding: 6px; margin-top: 0.4em;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;لیزر الکساندرایت علاوه بر استفاده برای رفع موهای زائد بدن برای بر طرف کردن لکه های پوستی&amp;nbsp;مانند ماه گرفتگی و&amp;nbsp;یا کک مک کاربرد دارد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;پس از گذراندن طول درمان در حدود 70 درصد از موهای زائد از بین میرود ، تعداد جلسات تایین شده بسته به قطر موهای زائد دارد که معمولا برای موهایی که دارای قطر کم هستند 6 تا 8 جلسه و موهایی با قطر نسبتا زخیم 8 تا 12 جلسه توصیه می شود، پزشکان زیبایی قطعی ترین راه درمان پرمویی را لیزر الکساندرایت میدانند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;احتمالات عوارض جانبی:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;به زور کل لیزر درمانی برای افرادی با رنگ دانه های پوستی تیره امکان تغییر رنگ پوست را دارد،اما این احتمال در روش درمان با&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/laser-hair-removal/laser-hair-removal-with-alexandria-laser-device/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/laser-hair-removal/laser-hair-removal-with-alexandria-laser-device/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;لیزر الکساندرایت&lt;/a&gt;&amp;nbsp;کمتر میشود و افرادی که دارای رنگ دانه پوستی تیره هستند بهترین نتایج را با استفاده از این روش بدست می اورند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;معمولا در لیزر درمانی ها ، پوست افراد دچار سوزش و درد میشود که با ژل های خنک کننده این امر کاهش پیدا میکند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;بعد از&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/laser-hair-removal/laser-hair-removal-with-alexandria-laser-device/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/laser-hair-removal/laser-hair-removal-with-alexandria-laser-device/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;&amp;nbsp;لیزر&lt;/a&gt;&amp;nbsp;پوست دچار ورم و خارش می شود که بعد از چند روز بر طرف می شود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;افراد با بررسی و تحقیق و مراجعه به کلینیک های تخصصی زیبایی می توانند با اجرای درست&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/laser-hair-removal/laser-hair-removal-with-alexandria-laser-device/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/laser-hair-removal/laser-hair-removal-with-alexandria-laser-device/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;لیزر الکساندرایت&lt;/a&gt;&amp;nbsp;عوارض احتمالی بوجود امده بر روی پوست&amp;nbsp;را&amp;nbsp;کاهش&amp;nbsp;دهند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در دوشنبه 29 خرداد 1397ساعت 11:30 توسط محمدرضا روغنگیرها | | تعداد بازدید : 62

کویتیشن

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #666699;&quot; style=&quot;color: rgb(102, 102, 153);&quot;&gt;تناسب اندام&lt;/span&gt;&amp;nbsp;و داشتن&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #808080;&quot; style=&quot;color: rgb(128, 128, 128);&quot;&gt;اندامی زیبا&lt;/span&gt;&amp;nbsp;برای بیشتر افراد بسیار مهم و قابل توجه&amp;nbsp;بوده و است که به روش های مختلفی قابل اجرا می باشد.از متداول ترین و قطعی ترین روش ها میتوان به رژیم های سنگین غذایی و انجام حرکت های ورزشی اشاره کرد،اما گاهی اوقات افراد برای لاغری و تناسب اندام زمان زیادی ندارند و خواستار کاهش و تناسب اندام سریع هستند که خوششبختانه با پیشرفت علم پزشکی این خواسته دور از ذهن نیست.متخصصین علم پزشکی و جراحان زیبایی توانسته اند با&amp;nbsp;روشی نوین&amp;nbsp; و بدون عمل های جراحی باز&amp;nbsp;تناسب اندام قابل قبولی را برای افراد ایجاد کنند،از جمله ی&amp;nbsp;این روش ها میتوان به روش&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;کویتیشن&lt;/a&gt;&amp;nbsp;اشاره کرد که در ادامه همه چیز را درباره ی آن توضیح می دهیم.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;alignnone&quot; src=&quot;https://image.freepik.com/free-vector/young-slim-woman-measuring-waist-with-tape-isolated-on-white-background-vector-illustration_1284-2387.jpg&quot; alt=&quot;کوتیشن&quot; width=&quot;626&quot; height=&quot;626&quot; data-mce-src=&quot;https://image.freepik.com/free-vector/young-slim-woman-measuring-waist-with-tape-isolated-on-white-background-vector-illustration_1284-2387.jpg&quot; style=&quot;height: auto; max-width: calc(100% - 14px); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding: 6px; margin-top: 0.4em;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 18pt;&quot; style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #4d6302;&quot; style=&quot;color: rgb(77, 99, 2);&quot;&gt;کویتیشن:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;کویتیشن&lt;/a&gt;&amp;nbsp;در واقع لاغری بدون نیازبه جراحی ، بیهوشی و بستری شدن است ، در واقع این روند به گونه ای صورت میگیرد که امواج آزاد شده از دستگاه باعث می شود مولکول های آب میان بافتی تحت تاثیر امواج قرار گرفته و درحاشیه بافت های چربی حباب هایی ایجاد می شود،این حباب ها با ضربه زدن به بافت ها موجب شکستگی آنها شده و سبب آزاد شدن&amp;nbsp;گلیسیرید شده و در ادامه&amp;nbsp;موجب بیرون ریختن&amp;nbsp;مایع درون سلولی می شود.سپس مایع درون سلولی وارد کبد شده و در آنجا تحت تاثیرعملیات شیمیایی قرار می گیرند.بعد از تغییرات لازم مواد حاصل شده برای از بین رفتن یا به صورت ادرار دفع می شوند یا توسط ماهیچه ها سوزانده می شود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;از&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #ff0000;&quot; style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;ویژگی های کویتیشن&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;میتوان به&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #27540b;&quot; style=&quot;color: rgb(39, 84, 11);&quot;&gt;درمان راحت&lt;/span&gt;&amp;nbsp;و&lt;span data-mce-style=&quot;color: #27540b;&quot; style=&quot;color: rgb(39, 84, 11);&quot;&gt;&amp;nbsp;بدون جراحی&lt;/span&gt;&amp;nbsp;اشاره کرد که متقاضی به راحتی می تواند با مراجعه به یکی از کلینیک های زیبایی با به روزترین دستگاه ها کویتیشن را انجام دهد. کویتیشن بدون درد وعوارض&amp;nbsp;بوده&amp;nbsp;و برای از بین بردن چربی های بازو ، پهلو ، شکم ، بالا و داخل ران ها و همچنین پشت زانوها استفاده می شود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;باید توجه داشت برای بازدهی بیشتر و بهتر کویتیشن حتما رژیم غذایی کم کالری همراه با&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #ff00ff;&quot; style=&quot;color: rgb(255, 0, 255);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 18pt; color: #ff0000;&quot; style=&quot;font-size: 18pt; color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;نوشیدن&amp;nbsp;1.5 لیتر آب&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;قبل و بعد از هر مرحله رعایت شود.می توان نوشیدن کافی آب را یکی از مهمترین عوامل بازدهی کویتیشن نام برد،زیرا مواد آزاد شده توسط کویتیشن از طریق ادرار دفع میشود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;باید توجه داشت&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;کویتیشن&lt;/a&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;&amp;nbsp;برای زنان باردار&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;&lt;strong&gt;دوران شیردهی&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;&lt;strong&gt;بیمارهای پوستی&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;بیماران&amp;nbsp;کبدی و کلیوی&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;، ا&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;&lt;strong&gt;فراد با فشار خون بالا&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;افراد مبتلا به هر نوع سرطان&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;افرادی که مصرف طولانی مدت آسپرین دارند&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;و&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;افراد زیر 20 سال&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #ff0000;&quot; style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;ممنوع&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;است.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;درآخر می توان&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;کویتیشن&lt;/a&gt;&amp;nbsp;را&amp;nbsp;یکی&amp;nbsp;از نوین ترین و کارامد ترین روش ها برای داشتن سایز و اندامی متناسب معرفی کرد که فرد متقاضی می تواند به سادگی و راحتی و در مدت زمان کوتاه سایز ایدآل خود را بدست آورد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در دوشنبه 29 خرداد 1397ساعت 11:30 توسط محمدرضا روغنگیرها | | تعداد بازدید : 62

معرفی تکنیک لیزر فراکشنال

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p data-mce-style=&quot;text-align: right;&quot; style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Arial Black&#039;, &#039;Avant Garde&#039;;&quot; style=&quot;font-family: &quot;Arial Black&quot;, &quot;Avant Garde&quot;; font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif;&quot;&gt;بطور کلی میتوان تکنیک&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;لیزر فراکشنال&lt;/a&gt;&amp;nbsp;را روشی نوین برای بازسازی پوست نام برد،که به وسیله ی این تکنیک مدرن میتوان ترک های نقاط مختلف بدن&amp;nbsp;، افتادگی پوست صورت و پلک&amp;nbsp;، پاکسازی پوست&amp;nbsp;از نقاط به جا مانده از جوش و کلیه عملیات های جوانسازی پوست را انجام داد.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;aligncenter&quot; src=&quot;https://alainnclinic.com/wp-content/uploads/2018/02/Fractional-Laser-Resurfacing-Treatment-Aesthetic-Clinic-KL-Alainn.jpg&quot; alt=&quot;لیزر فراکشنال&quot; width=&quot;360&quot; height=&quot;555&quot; data-mce-src=&quot;https://alainnclinic.com/wp-content/uploads/2018/02/Fractional-Laser-Resurfacing-Treatment-Aesthetic-Clinic-KL-Alainn.jpg&quot; style=&quot;height: auto; max-width: calc(100% - 14px); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding: 6px; margin: 0.4em auto 1.625em; display: block; clear: both;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;جوانسازی پوست به روش&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;لیزر فراکشنال&lt;/a&gt;&amp;nbsp;به گونه ای صورت میگیرد که&amp;nbsp;اشعه هایی منظم از لیزر به پوست تابانده میشود که&amp;nbsp;درنهایت در اثر&amp;nbsp;تابش اپیدرم و درم پوست تخریب میشود و این فرایند موجب بازسازی و ساخت کلاژن میشود.شاید این سوال مطرح شود که ایا انجام لیزر وراکشنال همراه با درد است؟جواب این سوال به عوامل مختلفی از جمله استانه تحمل درد افراد را دارد و در کل در افراد مختلف متغییر میباشد.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 18pt; font-family: &#039;Trebuchet MS&#039;, Geneva;&quot; style=&quot;font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, Geneva; font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #808080;&quot; style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; color: rgb(128, 128, 128);&quot;&gt;اجرای تکنیک لیزر فراکشنال در هر جلسه حدودا نیم ساعت تا چهل دقیقه به طول می انجامد و تعداد جلسات بستگی به عوامل مختلفی از جمله محل درمورد نظر و شدت اسیب دیدگی آن دارد ولی معمولا بین&amp;nbsp; 4 تا 6 جلسه تجویز میشود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #023800;&quot; style=&quot;color: rgb(2, 56, 0);&quot;&gt;از فواید استفاده از تکنیک لیزر به روش فراکشنال می توان مواردی چون :&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;کمتر بودن عوارضش نسبت به سایر روشها ، صرفه اقتصادی ، مشهود بودن تغییرات مثبت حتی در جلسه ی اول و زمان بهبودی کوتاه نام برد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;alignnone&quot; src=&quot;http://lasermemphis.com/wp-content/uploads/2013/08/Fractional-CO2-Skin-Resurfacing-in-Memphis-300x98.jpg&quot; alt=&quot;لیزر فراکشنال&quot; width=&quot;355&quot; height=&quot;116&quot; data-mce-src=&quot;http://lasermemphis.com/wp-content/uploads/2013/08/Fractional-CO2-Skin-Resurfacing-in-Memphis-300x98.jpg&quot; style=&quot;height: auto; max-width: calc(100% - 14px); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding: 6px; margin-top: 0.4em;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt; color: #993366;&quot; style=&quot;font-size: 14pt; color: rgb(153, 51, 102);&quot;&gt;&lt;strong&gt;لیزر فراکشنال و سایر لیزرها:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot; style=&quot;font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;&quot;&gt;درمان به روش فرکشنال دارای عوارض کمتری بوده و همچنین در این روش طول درمان کوتاه تر است نسبت به سایر روش هایی ماننده روش co2 و همچنین میتوان به این نکته اشاره کرد که در سایر روش ها بعد از اجرای عمل&amp;nbsp; محل مورد نظر را پانسمان کرده و مراقبت های دشواری دارد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot; style=&quot;font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;&quot;&gt;به راحتی میتوان با بی حسی موضعی درمان به روش فراکشنال&amp;nbsp;را اجرا کرد اما در سایر روش ها نیاز به آمپول های بی حسی می باشد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot; style=&quot;font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;&quot;&gt;احتمال ابتلا به تیرگی یا قرمزی پوست در سایر روش ها بیشتر است از روش فراکشنال.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 18pt;&quot; style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #000080;&quot; style=&quot;color: rgb(0, 0, 128);&quot;&gt;نکات مهم در اجرای تکنیک لیزرفراکشنال :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;افراد متقاضی باید حتما توجه داشته باشند که کلیه ی عملیات های اجرایی بر روی بدن که به وسیله لیزر انجام می شود برای زنان حامله پرخطر و ممنوع می باشد&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;قبل از شروع دوره انجام&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;لیزر فراکشنال&lt;/a&gt;&amp;nbsp;پزشک برای اماده سازی پوست داروهایی تجویز می کند که حتما دوره دارویی باید طی شود و بعد از اتمام دوره دارویی درمان شروع میشود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;بهتر است در ساعات اولیه&amp;nbsp; محل اجرای لیزر با کیسه یخ خنک نگه داشته شود&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;باید توجه داشت که پس از اجرای تکنیک&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;لیزر فراکشنال&lt;/a&gt;&amp;nbsp;، تا زمان التهاب پوست از برخورد مستقیم نورافتاب با پوست خوداری نمایید&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در دوشنبه 29 خرداد 1397ساعت 11:29 توسط محمدرضا روغنگیرها | | تعداد بازدید : 56

توضیحات کامل درباره ی کاشت ابرو

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;توضیحات کامل درباره ی&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/planting-and-planting-eyebrows/&quot; title=&quot;کاشت ابرو&quot;&gt;کاشت ابرو&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;مهمترین&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;نقش ابرو،زیبا جلوه دادن چشم هاست و میتوان ابرو را جزء اجزای اصلی صورت نام برد،از همین رو داشتن ابرو هایی زیبا میتواند موجب زیباتر جلوه دادن چشم ها شود،در گذشته تنها روش داشتن ابرو های زیبا و قرینه تاتو کردن بود که امروزه با امدن روش های مدرن این روش محبوبیتش را از دست داده است.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/planting-and-planting-eyebrows/&quot; title=&quot;کاشت ابرو&quot;&gt;کاشت ابرو&lt;/a&gt;&amp;nbsp;با موهای طبیعی افراد و طراحی و شکل دادن خود فرد صورت میگیرد،این روش کاملا طبیعی میباشد،این روزها شایع ترین دلیل مراجعه ی مردم به کلینیک های&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/planting-and-planting-eyebrows/&quot; title=&quot;کاشت ابرو&quot;&gt;کاشت ابرو&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ضعیف شدن و ریختن ریشه ابرو به موجب برداشتن ابرو با موچین میباشد.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: rgb(255, 51, 51);&quot;&gt;&lt;strong&gt;مقایسه&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/planting-and-planting-eyebrows/&quot; title=&quot;کاشت ابرو&quot;&gt;کاشت ابرو&lt;/a&gt;&amp;nbsp;و تاتوی ابرو&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: rgb(255, 51, 51);&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 255);&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/planting-and-planting-eyebrows/&quot; title=&quot;کاشت ابرو&quot;&gt;کاشت ابرو&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;با موهای طبیعی و قابل رشد که میتوان با حالت های مختلف ان را تغییر ویا رنگ کرد،بسیار متفاوت تر است با&amp;nbsp; تاتو با رنگ و حالت ثابت،رفته رفته اکثر مردم ترجیح میدهند با مراجعه به کلینیک های معتبر پوست و مو&amp;nbsp; ابرو هایی طبیعی&amp;nbsp; و قابل رشد را جایگزین تاتو هایشان کنند.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: rgb(102, 102, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;مزایای&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/planting-and-planting-eyebrows/&quot; title=&quot;کاشت ابرو&quot;&gt;کاشت ابرو&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: rgb(102, 102, 0);&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;خانوم هایی که ابروهای کم پشت و کم تراکم دارند میتوانند با&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/planting-and-planting-eyebrows/&quot; title=&quot;کاشت ابرو&quot;&gt;کاشت ابرو&amp;nbsp;&lt;/a&gt;،ابروهایی یکدست و پر پشت داشته باشند و همچنین میتوانند حالت ابروی خود را به صورت طبیعی تغییر دهند،همچنین افرادی که به هر دلیل اعم از سوختگی یا پارگی ابرو ،ابروی خود را از دست داده اند میتوانند با کاشت ابرو به راحتی ابروهایی یکدست و زیبا داشته باشند.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;افرادی که در گذشته تاتو انجام داده اند میتوانند روی تاتوی خود&amp;nbsp; کاشت ابرو انجام دهند.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://iranskincenter.com/wp-content/uploads/2017/02/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88.jpg&quot; /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 102, 204); font-family: verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;&quot;&gt;&lt;strong&gt;روند فرایند کاشت ابرو&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 102, 204); font-family: verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;کاشت ابرو در کلینیک های زیبایی به صورت موضعی انجام میشود و میتوان&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/planting-and-planting-eyebrows/&quot; title=&quot;کاشت ابرو&quot;&gt;کاشت ابرو&amp;nbsp;&lt;/a&gt;را جزء عمل های سرپایی نام برد،کاشت ابرو به صورتی است که موهای مورد نیاز را از پشت و بالای گوش فرد برداشته(زیرا از نظر قطر و جنس،شباهت زیادی با موی ابرو دارند) و به قسمت ابرو پیوند میزنند،لازم به ذکر است موهای انتخابی باید دارای قطری ثابت باشند،ممکن است بعد از کاشت مقداری تورم و کبودی در زیر چشم مشاهده شود که اثار ان بعد از چند روز از بین میرود،رشد ابرو های کاشته شده طبیعتا سریع تر از ابروی طبیعی میباشد به دلیل اینکه هم جنس موهای سر میباشد.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(255, 102, 51);&quot;&gt;&lt;strong&gt;مطالبی که قبل از کاشت ابرو توصیه میشود:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;- در ابتدا باید علت ریزش ابرو توسط متخصصین بررسی و درمان شود،در صوت عدم درمان امکان ریزش ابروهای کاشته شده زیاد می باشد.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;- در عمل کاشت متخصص مربوطه باید ابرو را به سه قسمت دم ،بدنه و تاج تقسیم کند و هر قسمت را با توجه به زاویه ان قسمت تنظیم نماید،به طور مثال در قسمت تاج ابروها باید رو به بالا خوابانده شود.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s9.picofile.com/file/8327140118/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;- منافذ کاشت باید مناسب انتخاب شود زیرا در صورت عدم توجه ضخامت ابروها تغییر&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;میکند&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;- محل قرار گیریه موهای ابرو باید بسیار نزدیک و پر تراکم در نظر گرفته شود.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: rgb(51, 51, 204);&quot;&gt;&lt;strong&gt;نتایج نهایی کاشت ابرو&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/beauty-services/planting-and-planting-eyebrows/&quot; title=&quot;کاشت ابرو&quot;&gt;کاشت ابرو&lt;/a&gt;&amp;nbsp;کاملا دائمی است و این یکی از ویژگی های کاشت ابرو میباشد،افرادی که کاشت ابرو انجام میدهند باید توجه داشته باشند،نتایج نهایی کاشت بین حدودا سه تا شش ماه مشاهده میشود و بعد از مدت دو هفته ابروهای کاشته شده میریزد که این نشانه خوبیست،افرادی که کاشت ابرو انجام میدهند باید توجه داشته باشند که ابروهایشان را کوتاه نمایند.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در يکشنبه 7 خرداد 1397ساعت 9:38 توسط محمدرضا روغنگیرها | | تعداد بازدید : 64

کاشت مو و برخی از توضیحات کلی درباره آن.....

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p align=&quot;baseline&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; style=&quot;color: rgb(0, 0, 153);&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-hrt-%D8%A7%DA%86-%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C/&quot; title=&quot;کاشت مو&quot;&gt;کاشت مو&lt;/a&gt;&amp;nbsp;و برخی از توضیحات کلی درباره آن.....&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; style=&quot;color: rgb(0, 0, 153);&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://yarbanoo.ir/wp-content/uploads/2017/08/final-hair-gem.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-hrt-%D8%A7%DA%86-%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C/&quot; title=&quot;کاشت مو&quot;&gt;کاشت مو&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;قطعی ترین&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;روش برای بازیابی موهای از دست رفته میباشد که امروزه با روش های مختلفی به صورت کاملا&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;color: rgb(153, 153, 153);&quot;&gt;طبیعی&amp;nbsp;&lt;/span&gt;در حال اجرا میباشد،شخص متقاضی با یک عمل سرپایی و بدون درد میتواند موهای سر خود را بازیابی کند.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;به طور کلی موهای کاشته شده در حدود 3 هفته اول مقدار کمی رشد میکند و بعد از ان شروع به ریزش میکند،تا حدود&amp;nbsp; 3 ماه تا 4 ماه&amp;nbsp; بعد موهای طبیعی رشد کرده و به طور&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(69, 90, 100); font-family: irans; font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;دائم&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;باقی میماند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;لازم به ذکر است&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-hrt-%D8%A7%DA%86-%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C/&quot; title=&quot;کاشت مو&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 51, 153);&quot;&gt;کاشت مو&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 51, 153);&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;هیچگونه عوارضی را در پی ندارد با مراقبت های بسیار ساده در همان 2 هفته اغازین به راحتی میتوان موهای یکدست و بدون نقصی را داشت.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; style=&quot;color: rgb(0, 0, 102);&quot;&gt;برخی از روش های&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-hrt-%D8%A7%DA%86-%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C/&quot; title=&quot;کاشت مو&quot;&gt;کاشت مو&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;روش های گوناگونی برای کاشت مو استفاده میشود اما تعدادی از مرسوم ترین و پیشرفته ترین آنها شامل موارد زیر میباشند:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;1- کاشت مو به روش fit&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;2- کاشت مو به روش fut&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot; style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: center; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;کاشت مو به روش fit:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;&quot;&gt;عموما در مواردی که فرد متقاضی به کاشت مو دارای بانک موی قوی هست از روش fit استفاده میشود به طوری که میتوان بدون برش و بخیه عمل کاشت مو را انجام داد،شایان ذکر است در روش fit فرد متقاضی نیاز به بستری نداشته و تنها به صورت بی حسی موضعی و ضد عفونی شدن فولیکول های مو با ابزاری خاص انجام میشود.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;کاشت مو به روش fut:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: start;&quot;&gt;کاشت مو به روش fut یا folicualr unit transplantation جزء کاشت مو های سنتی به شمار میرود که در طول فرایند کاشت مو نیاز به پزشک جراح میباشد،میتوان از مزایای این روش بیشترین رشد کاشت مو&amp;nbsp; و طبیعی بودن کاشت مو&amp;nbsp; اشاره کرد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: start;&quot;&gt;فرایند این روش به گونه ای است که از قسمت پشت یا طرفین سرفرد متقاضی یک نوار باریک که قطر آن بستگی به مقدار شیلی پوست دارد،برداشته شده و نوارها ی برداشته شده به قطعات کوچکتر به نام گرافت (گرافت قطعاتی از پوست سر که&amp;nbsp; شامل 1 تا 4 تار مو میباشد) تقسیم شده و توسط جراح در قسمت جلوی سر کاشت مو میشود.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; style=&quot;color: rgb(0, 0, 153);&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; style=&quot;color: rgb(0, 0, 153);&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; style=&quot;color: rgb(0, 0, 153);&quot;&gt;رعایت برخی از نکات&amp;nbsp; در روزهای ابتدایی کاشت مو&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;عمل کاشت مو جزء عمل های سرپایی به شمار میرود،بهتر است در زمان کاشت مو با یک&amp;nbsp; همراه مراجعه نمایید.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial, helvetica, sans-serif&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot;&gt;- با وجود ساده بودن عمل کاشت مو&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;توصیه میشود&amp;nbsp;&lt;/span&gt;بعد از عمل3 تا 5 روز استراحت صورت گیرد.&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none;&quot;&gt;&lt;strong&gt;- در روزهای ابتدایی مراقب خوابیدن و قرار گرفتن سر روی بالشت باشید،امکان ریزش فولیکول ها در برخورد با بالشت در روزهای ابتدایی وجود دارد.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none;&quot;&gt;&lt;strong&gt;- استفاده از کلاه میتواند روند بهبودی را کاهش دهد از این رو حدالامکان از کلاه استفاده نکنید یا در صورت استفاده از جریان هوا از زیر کلاه مطمئن شوید.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none;&quot;&gt;&lt;strong&gt;- در روزهای ابتدایی از شستشوی سر خوداری فرمایید،زیرا ممکن است&amp;nbsp; فولیکول ها&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;در برخورد دست با دچار اسیب دیدگی شوند.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none;&quot;&gt;&lt;strong&gt;- از قرار گرفتن در معرض نور خورشید خوداری نمایید،زیرا موجب اسیب گراف ها میشود.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none;&quot;&gt;&lt;strong&gt;- از تعرق سر جلوگیری فرمایید،زیرا تعرق پوست سر موجب بروز عفونت بر روی سر میشود.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none;&quot;&gt;&lt;strong&gt;-به محض مشاهده ریزش غیر عادی سریعا با پزشک خود تماس بگیرید.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none;&quot;&gt;&lt;strong&gt;- به منظور جلوگیری از عفونت،بعد از اجازه پزشک برای شستشوی سر،موهای خود را با آب و صابون بشویید.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, tahoma, arial, helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;- استرس نداشته باشید و صبور باشید.&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; border: none; padding: 0px;&quot;&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: justify; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div align=&quot;baseline&quot; style=&quot;font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1393/06/15/635456016985804409.jpg&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;امروزه بسیاری از افراد دچار ریز موی سر که منجر به طاسی میشود هستند که میتوانند به راحتی توسط یکی از روش های کاشت مو ،از موهای طبیعی برخوردار شوند، ریزش مو به صورت اشکال مختلف صورت میگیرد که یکی از متداول ترین آنها در بین جوان ها ریزش مو سکه ای میباشد که ممکن است در قسمت های مژه ، ابرو ، ریش و سیبیل ایجاد شود که با پیوند و کاشت مو قابل ترمیم&amp;nbsp; درمان میباشد.&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;به طور کلی این روزها&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-hrt-%D8%A7%DA%86-%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C/&quot; title=&quot;کاشت مو&quot;&gt;کاشت مو&lt;/a&gt;&amp;nbsp;به روش های مختلف،یکی از متداول ترین عمل ها زیبایی در دنیا به شمار میرود که به روش های مختلف قابل اجرا میباشد.&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در يکشنبه 7 خرداد 1397ساعت 9:37 توسط محمدرضا روغنگیرها | | تعداد بازدید : 63

عضویت در وبلاگ

نام کاربری : <-SignUp-UserName->
رمز عبور : <-SignUp-Password->
تکرار رمز عبور : <-SignUp-RePassword->
ایمیل : <-SignUp-Email->
نام و نام خانوادگی : <-SignUp-Name->
کد امنیتی : <-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha->
<-SignUp-Button->

ورود به وبلاگ

نام کاربری : <-SignIn-UserName->
رمز عبور : <-SignIn-Password->
<-SignIn-Button->

فراموشی رمز عبور

نام کاربری : <-Forget-UserName->
ایمیل : <-Forget-Email->
کد امنیتی : <-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha->
<-Forget-Button->

ویرایش مشخصات

نام کاربری : <-Edit-UserName->
رمز عبور فعلی : <-Edit-CurrentPassword->
رمز عبور جدید : <-Edit-NewPassword->
تکرار رمز عبور جدید : <-Edit-ReNewPassword->
ایمیل : <-Edit-Email->
نام و نام خانوادگی : <-Edit-Name->
<-Edit-Button->

ارسال مطلب جدید

عنوان :
<-SendPost-Title->
<-SendPost-Content->
[ ادامه مطلب ]
<-SendPost-MoreContent->
[ حذف ادامه مطلب ]
برچسب ها :
<-SendPost-Tags->
موضوع :
<-SendPost-Category->
<-SendPost-Button->

صفحه قبل 1 صفحه بعد