کاشت مو و کاشت ابرو

معرفی تکنیک لیزر فراکشنال

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p data-mce-style=&quot;text-align: right;&quot; style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Arial Black&#039;, &#039;Avant Garde&#039;;&quot; style=&quot;font-family: &quot;Arial Black&quot;, &quot;Avant Garde&quot;; font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif;&quot;&gt;بطور کلی میتوان تکنیک&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;لیزر فراکشنال&lt;/a&gt;&amp;nbsp;را روشی نوین برای بازسازی پوست نام برد،که به وسیله ی این تکنیک مدرن میتوان ترک های نقاط مختلف بدن&amp;nbsp;، افتادگی پوست صورت و پلک&amp;nbsp;، پاکسازی پوست&amp;nbsp;از نقاط به جا مانده از جوش و کلیه عملیات های جوانسازی پوست را انجام داد.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;aligncenter&quot; src=&quot;https://alainnclinic.com/wp-content/uploads/2018/02/Fractional-Laser-Resurfacing-Treatment-Aesthetic-Clinic-KL-Alainn.jpg&quot; alt=&quot;لیزر فراکشنال&quot; width=&quot;360&quot; height=&quot;555&quot; data-mce-src=&quot;https://alainnclinic.com/wp-content/uploads/2018/02/Fractional-Laser-Resurfacing-Treatment-Aesthetic-Clinic-KL-Alainn.jpg&quot; style=&quot;height: auto; max-width: calc(100% - 14px); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding: 6px; margin: 0.4em auto 1.625em; display: block; clear: both;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;جوانسازی پوست به روش&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;لیزر فراکشنال&lt;/a&gt;&amp;nbsp;به گونه ای صورت میگیرد که&amp;nbsp;اشعه هایی منظم از لیزر به پوست تابانده میشود که&amp;nbsp;درنهایت در اثر&amp;nbsp;تابش اپیدرم و درم پوست تخریب میشود و این فرایند موجب بازسازی و ساخت کلاژن میشود.شاید این سوال مطرح شود که ایا انجام لیزر وراکشنال همراه با درد است؟جواب این سوال به عوامل مختلفی از جمله استانه تحمل درد افراد را دارد و در کل در افراد مختلف متغییر میباشد.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 18pt; font-family: &#039;Trebuchet MS&#039;, Geneva;&quot; style=&quot;font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, Geneva; font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #808080;&quot; style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; color: rgb(128, 128, 128);&quot;&gt;اجرای تکنیک لیزر فراکشنال در هر جلسه حدودا نیم ساعت تا چهل دقیقه به طول می انجامد و تعداد جلسات بستگی به عوامل مختلفی از جمله محل درمورد نظر و شدت اسیب دیدگی آن دارد ولی معمولا بین&amp;nbsp; 4 تا 6 جلسه تجویز میشود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #023800;&quot; style=&quot;color: rgb(2, 56, 0);&quot;&gt;از فواید استفاده از تکنیک لیزر به روش فراکشنال می توان مواردی چون :&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;کمتر بودن عوارضش نسبت به سایر روشها ، صرفه اقتصادی ، مشهود بودن تغییرات مثبت حتی در جلسه ی اول و زمان بهبودی کوتاه نام برد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;alignnone&quot; src=&quot;http://lasermemphis.com/wp-content/uploads/2013/08/Fractional-CO2-Skin-Resurfacing-in-Memphis-300x98.jpg&quot; alt=&quot;لیزر فراکشنال&quot; width=&quot;355&quot; height=&quot;116&quot; data-mce-src=&quot;http://lasermemphis.com/wp-content/uploads/2013/08/Fractional-CO2-Skin-Resurfacing-in-Memphis-300x98.jpg&quot; style=&quot;height: auto; max-width: calc(100% - 14px); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding: 6px; margin-top: 0.4em;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt; color: #993366;&quot; style=&quot;font-size: 14pt; color: rgb(153, 51, 102);&quot;&gt;&lt;strong&gt;لیزر فراکشنال و سایر لیزرها:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot; style=&quot;font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;&quot;&gt;درمان به روش فرکشنال دارای عوارض کمتری بوده و همچنین در این روش طول درمان کوتاه تر است نسبت به سایر روش هایی ماننده روش co2 و همچنین میتوان به این نکته اشاره کرد که در سایر روش ها بعد از اجرای عمل&amp;nbsp; محل مورد نظر را پانسمان کرده و مراقبت های دشواری دارد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot; style=&quot;font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;&quot;&gt;به راحتی میتوان با بی حسی موضعی درمان به روش فراکشنال&amp;nbsp;را اجرا کرد اما در سایر روش ها نیاز به آمپول های بی حسی می باشد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot; style=&quot;font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;&quot;&gt;احتمال ابتلا به تیرگی یا قرمزی پوست در سایر روش ها بیشتر است از روش فراکشنال.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 18pt;&quot; style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #000080;&quot; style=&quot;color: rgb(0, 0, 128);&quot;&gt;نکات مهم در اجرای تکنیک لیزرفراکشنال :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;افراد متقاضی باید حتما توجه داشته باشند که کلیه ی عملیات های اجرایی بر روی بدن که به وسیله لیزر انجام می شود برای زنان حامله پرخطر و ممنوع می باشد&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;قبل از شروع دوره انجام&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;لیزر فراکشنال&lt;/a&gt;&amp;nbsp;پزشک برای اماده سازی پوست داروهایی تجویز می کند که حتما دوره دارویی باید طی شود و بعد از اتمام دوره دارویی درمان شروع میشود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;بهتر است در ساعات اولیه&amp;nbsp; محل اجرای لیزر با کیسه یخ خنک نگه داشته شود&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;باید توجه داشت که پس از اجرای تکنیک&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;لیزر فراکشنال&lt;/a&gt;&amp;nbsp;، تا زمان التهاب پوست از برخورد مستقیم نورافتاب با پوست خوداری نمایید&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در دوشنبه 29 خرداد 1397ساعت 11:29 توسط محمدرضا روغنگیرها | | تعداد بازدید : 51

عضویت در وبلاگ

نام کاربری : <-SignUp-UserName->
رمز عبور : <-SignUp-Password->
تکرار رمز عبور : <-SignUp-RePassword->
ایمیل : <-SignUp-Email->
نام و نام خانوادگی : <-SignUp-Name->
کد امنیتی : <-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha->
<-SignUp-Button->

ورود به وبلاگ

نام کاربری : <-SignIn-UserName->
رمز عبور : <-SignIn-Password->
<-SignIn-Button->

فراموشی رمز عبور

نام کاربری : <-Forget-UserName->
ایمیل : <-Forget-Email->
کد امنیتی : <-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha->
<-Forget-Button->

ویرایش مشخصات

نام کاربری : <-Edit-UserName->
رمز عبور فعلی : <-Edit-CurrentPassword->
رمز عبور جدید : <-Edit-NewPassword->
تکرار رمز عبور جدید : <-Edit-ReNewPassword->
ایمیل : <-Edit-Email->
نام و نام خانوادگی : <-Edit-Name->
<-Edit-Button->

ارسال مطلب جدید

عنوان :
<-SendPost-Title->
<-SendPost-Content->
[ ادامه مطلب ]
<-SendPost-MoreContent->
[ حذف ادامه مطلب ]
برچسب ها :
<-SendPost-Tags->
موضوع :
<-SendPost-Category->
<-SendPost-Button->