کاشت مو و کاشت ابرو

کویتیشن

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #666699;&quot; style=&quot;color: rgb(102, 102, 153);&quot;&gt;تناسب اندام&lt;/span&gt;&amp;nbsp;و داشتن&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #808080;&quot; style=&quot;color: rgb(128, 128, 128);&quot;&gt;اندامی زیبا&lt;/span&gt;&amp;nbsp;برای بیشتر افراد بسیار مهم و قابل توجه&amp;nbsp;بوده و است که به روش های مختلفی قابل اجرا می باشد.از متداول ترین و قطعی ترین روش ها میتوان به رژیم های سنگین غذایی و انجام حرکت های ورزشی اشاره کرد،اما گاهی اوقات افراد برای لاغری و تناسب اندام زمان زیادی ندارند و خواستار کاهش و تناسب اندام سریع هستند که خوششبختانه با پیشرفت علم پزشکی این خواسته دور از ذهن نیست.متخصصین علم پزشکی و جراحان زیبایی توانسته اند با&amp;nbsp;روشی نوین&amp;nbsp; و بدون عمل های جراحی باز&amp;nbsp;تناسب اندام قابل قبولی را برای افراد ایجاد کنند،از جمله ی&amp;nbsp;این روش ها میتوان به روش&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;کویتیشن&lt;/a&gt;&amp;nbsp;اشاره کرد که در ادامه همه چیز را درباره ی آن توضیح می دهیم.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;alignnone&quot; src=&quot;https://image.freepik.com/free-vector/young-slim-woman-measuring-waist-with-tape-isolated-on-white-background-vector-illustration_1284-2387.jpg&quot; alt=&quot;کوتیشن&quot; width=&quot;626&quot; height=&quot;626&quot; data-mce-src=&quot;https://image.freepik.com/free-vector/young-slim-woman-measuring-waist-with-tape-isolated-on-white-background-vector-illustration_1284-2387.jpg&quot; style=&quot;height: auto; max-width: calc(100% - 14px); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding: 6px; margin-top: 0.4em;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 18pt;&quot; style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #4d6302;&quot; style=&quot;color: rgb(77, 99, 2);&quot;&gt;کویتیشن:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;کویتیشن&lt;/a&gt;&amp;nbsp;در واقع لاغری بدون نیازبه جراحی ، بیهوشی و بستری شدن است ، در واقع این روند به گونه ای صورت میگیرد که امواج آزاد شده از دستگاه باعث می شود مولکول های آب میان بافتی تحت تاثیر امواج قرار گرفته و درحاشیه بافت های چربی حباب هایی ایجاد می شود،این حباب ها با ضربه زدن به بافت ها موجب شکستگی آنها شده و سبب آزاد شدن&amp;nbsp;گلیسیرید شده و در ادامه&amp;nbsp;موجب بیرون ریختن&amp;nbsp;مایع درون سلولی می شود.سپس مایع درون سلولی وارد کبد شده و در آنجا تحت تاثیرعملیات شیمیایی قرار می گیرند.بعد از تغییرات لازم مواد حاصل شده برای از بین رفتن یا به صورت ادرار دفع می شوند یا توسط ماهیچه ها سوزانده می شود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;از&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #ff0000;&quot; style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;ویژگی های کویتیشن&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;میتوان به&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #27540b;&quot; style=&quot;color: rgb(39, 84, 11);&quot;&gt;درمان راحت&lt;/span&gt;&amp;nbsp;و&lt;span data-mce-style=&quot;color: #27540b;&quot; style=&quot;color: rgb(39, 84, 11);&quot;&gt;&amp;nbsp;بدون جراحی&lt;/span&gt;&amp;nbsp;اشاره کرد که متقاضی به راحتی می تواند با مراجعه به یکی از کلینیک های زیبایی با به روزترین دستگاه ها کویتیشن را انجام دهد. کویتیشن بدون درد وعوارض&amp;nbsp;بوده&amp;nbsp;و برای از بین بردن چربی های بازو ، پهلو ، شکم ، بالا و داخل ران ها و همچنین پشت زانوها استفاده می شود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;باید توجه داشت برای بازدهی بیشتر و بهتر کویتیشن حتما رژیم غذایی کم کالری همراه با&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #ff00ff;&quot; style=&quot;color: rgb(255, 0, 255);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 18pt; color: #ff0000;&quot; style=&quot;font-size: 18pt; color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;نوشیدن&amp;nbsp;1.5 لیتر آب&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;قبل و بعد از هر مرحله رعایت شود.می توان نوشیدن کافی آب را یکی از مهمترین عوامل بازدهی کویتیشن نام برد،زیرا مواد آزاد شده توسط کویتیشن از طریق ادرار دفع میشود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;باید توجه داشت&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;کویتیشن&lt;/a&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;&amp;nbsp;برای زنان باردار&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;&lt;strong&gt;دوران شیردهی&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;&lt;strong&gt;بیمارهای پوستی&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;بیماران&amp;nbsp;کبدی و کلیوی&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;، ا&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;&lt;strong&gt;فراد با فشار خون بالا&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;افراد مبتلا به هر نوع سرطان&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;،&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;افرادی که مصرف طولانی مدت آسپرین دارند&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;و&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #339966;&quot; style=&quot;color: rgb(51, 153, 102);&quot;&gt;افراد زیر 20 سال&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;span data-mce-style=&quot;color: #ff0000;&quot; style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;ممنوع&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;است.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; margin-bottom: 1.625em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: start;&quot;&gt;&lt;span data-mce-style=&quot;font-size: 14pt;&quot; style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;درآخر می توان&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; data-mce-href=&quot;http://www.irannovinclinic.com/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/&quot; style=&quot;color: rgb(27, 139, 224); text-decoration-line: none;&quot;&gt;کویتیشن&lt;/a&gt;&amp;nbsp;را&amp;nbsp;یکی&amp;nbsp;از نوین ترین و کارامد ترین روش ها برای داشتن سایز و اندامی متناسب معرفی کرد که فرد متقاضی می تواند به سادگی و راحتی و در مدت زمان کوتاه سایز ایدآل خود را بدست آورد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در دوشنبه 29 خرداد 1397ساعت 11:30 توسط محمدرضا روغنگیرها | | تعداد بازدید : 57

عضویت در وبلاگ

نام کاربری : <-SignUp-UserName->
رمز عبور : <-SignUp-Password->
تکرار رمز عبور : <-SignUp-RePassword->
ایمیل : <-SignUp-Email->
نام و نام خانوادگی : <-SignUp-Name->
کد امنیتی : <-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha->
<-SignUp-Button->

ورود به وبلاگ

نام کاربری : <-SignIn-UserName->
رمز عبور : <-SignIn-Password->
<-SignIn-Button->

فراموشی رمز عبور

نام کاربری : <-Forget-UserName->
ایمیل : <-Forget-Email->
کد امنیتی : <-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha->
<-Forget-Button->

ویرایش مشخصات

نام کاربری : <-Edit-UserName->
رمز عبور فعلی : <-Edit-CurrentPassword->
رمز عبور جدید : <-Edit-NewPassword->
تکرار رمز عبور جدید : <-Edit-ReNewPassword->
ایمیل : <-Edit-Email->
نام و نام خانوادگی : <-Edit-Name->
<-Edit-Button->

ارسال مطلب جدید

عنوان :
<-SendPost-Title->
<-SendPost-Content->
[ ادامه مطلب ]
<-SendPost-MoreContent->
[ حذف ادامه مطلب ]
برچسب ها :
<-SendPost-Tags->
موضوع :
<-SendPost-Category->
<-SendPost-Button->